ക്ലാസ് പി ടി എ യോഗം ജനു.17 വെള്ളിയാഴിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന്


ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും..... ....

Friday, 20 December 2013

സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചു


യറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഐ ടി @ സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടന്ന പരിശീലനകളരിയില്‍ വച്ച് കാനത്തൂര്‍ ജി യു പി സ്കൂളിന്റെ ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചു. കാനത്തൂര്‍ പെരുമ എന്നാണ് ബ്ലോഗിന്റപേര്.


No comments:

Post a Comment